Blogi

KAM kirjan jämät

Kam kirjan pätkät

Ensin häshtäg jutut

otsikko

Afslkjdasf

Adfslkjas


Projektiosaaminen on useasta eri osaamisalueesta muodostuva kokonaisuus. Se vaikuttaa merkittävästi projektitoiminnan menestyksellisyyteen. Projektiosaaminen voi olla organisatorista, jolloin organisaation projektiosaaminen kasvaa esimerkiksi erilaisten yhteisöllisten toimintatapojen ja -mallien myötä. Organisaation osaaminen voi olla enemmän kuin yksittäisten henkilöiden osaamisen summa eli organisatorisella tasolla voi muodostua synergiaa, kun eri osa-alueiden osaajien osaamista yhdistetään keskenään.


ohessa linkki blokikirjoitukseeni Oulun kauppakamarin verkkosivuilla.

 


Blogi

Tämä on esimerkkisisältöä, voit korvata tämän omilla teksteillä ja kuvilla.
Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy