(Key) Account Managerin 90 ensimmäistä päivää

Henkilökohtainen coaching

Coachingin tavoitteet

  • Coaching tukee merkittävästi uuden (Key) Account Managerin aloittamista uusissa työtehtävissään.
  • Coachingin hyödyntäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Esimerkki coachingin sisällöstä

  • Ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja niitä tukevat aktiviteetit

Ensimmäiset 30 päivää - tietämyksen lisääminen
- uuteen organisaatioon ja omaan tiimiin tutustuminen
- myytäviin tuotteisiin ja asiakaskuntaan tutustuminen
- asiakkuuksien hoidon nykykäytänteiden sisäistäminen

31-60 päivää - asiakkuuksien kasvu- ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen
- keskustelut organisaation myyjien ja tuotepäälliköiden kanssakasvumahdollisuuksista tuote- ja asiakaskohtaisesti
- tunnistettujen kasvumahdollisuuksien linkittäminen koko yrityksen kasvutavoitteisiin
- oman organisaation luottamuksen rakentaminen
- nopeiden kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen

61-90 päivää - asiakkuuksien kehittäminen käytännössä
- tavoitteiden asettaminen ja mittarointi (KPI)
- omien vahvuuksien hyödyntäminen tärkeimpien asiakkuuksien hoitamisessa, kehittämisessä ja lisämyynnissä
- oman organisaation sitouttaminen tärkeimpien asiakkuuksien hoitoon

  • Coach tukee uutta (Key) Account Manageria viikoittain - kohtaamiset tyypillisesti online tai puhelimitse, joka vähentää tarpeetonta matkustamista ja tehostaa ajanhallintaa.

  • Coachingin tavoitteet sovitaan henkilökohtaisesti
  • Coaching on tarkoitettu tukemaan (Key) Account Manageria uusissa työtehtävissään, jotta hän pääsee mahdollisimman alkuun. Coaching-palvelu on tukee yrityksen normaaleja perehdyttämiskäytäntöjä.
  • Coaching eroaa mentoroinnista mm. aikajänteen näkökulmasta. Coaching on intensiivisempi ja tavoitehakuisempi kuin pidempikestoiseksi tarkoitetttu mentorointi.

Tutustu myös Key Account Management ja B2B-myynti koulutuksiin

Lue lisää

- Pyydä tarjous -

Ota yhteyttä

Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy