Lean myynnissä

Tämä yksipäiväinen koulutus toteutetaan yrityskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

 • Koulutus lisää osallistujien tietämystä Lean-ajattelun, -menetelmien ja -työkalujen hyödyntämisestä erityisesti myynnissä, markkinoinnissa ja asiakkuuksien hoidossa.
 • Osallistujat pystyvät koulutuksen jälkeen toimimaan aktiivisesti organisaation Lean-kehittämishankkeissa.

Koulutuksen sisältö

 • Leanin viisi perusperiaatetta
 • Myynnin kahdeksan hukkaa
 • Millaisia tuloksia Leanilla saavutetaan?
 • Leanin keskeiset menetelmät ja työkalut
 • Myyntiprosessin tuottavuuden parantaminen
 • Lean ja jatkuva kehittäminen myynnin arjessa
 • Leanin toteuttaminen käytännössä


 • Koulutukseen voidaan yhdistää workshop-työskentelyä valitun kehittämistavoitteen edistämiseksi.
 • Koulutus voidaan toteuttaa myös englanniksi.

Kouluttajan kuvaus

Mikko Mäntyneva on kouluttanut viime vuosien aikana yli 900 Key Account Manageria. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden lisensiaatti (markkinointi) ja filosofian tohtori. Tohtoriksi hän väitteli asiakkuusosaamisen kehittämisestä suomalaisissa yrityksissä. Tämän lisäksi hän on kirjoittanut viisi asiakkuuksiin, myyntiin, markkinointiin, kasvuun ja projektitoimintaan liittyvää kirjaa. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus Lean-ajatteluun perustuvasta tuottavuuden parantamisesta eri toimialojen organisaatioissa.

- Pyydä tarjous -

Ota yhteyttä

Tutustu myös muihin myyntiin ja Key Account Managementiin liittyviin koulutuksiin

Lue lisää

Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy