Asiakaslähtöinen ratkaisumyynti

Tämä yksipäiväinen koulutus toteutetaan yrityskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

  • Koulutuksen tavoitteena on lisätä myyjien ja muiden asiakastyöhön osallistuvien valmiuksia myydä ratkaisuja.
  • Tavoitteena on lisätä yrityksen myyntiä, liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.

Koulutuksen sisältö

  • Asiakastarpeet ja asiakaslähtöinen liiketoiminta
  • Arvoa asiakkaalle
  • Ratkaisumyynti prosessina
  • Asiakaskohtaamiset eri kanavissa
  • Ratkaisun esittely ja argumentointi
  • Oman myyntityön organisointi ja systemaattinen kehittäminen

  • Koulutukseen voidaan yhdistää workshop-työskentelyä valitun kehittämistavoitteen edistämiseksi.
  • Koulutus voidaan toteuttaa myös englanniksi.

Kouluttajan kuvaus

Mikko Mäntyneva on kouluttanut viime vuosien aikana yli 900 (Key) Account Manageria ja myyntipäällikköä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden lisensiaatti (markkinointi) ja filosofian tohtori. Tohtoriksi hän väitteli asiakkuusosaamisen kehittämisestä suomalaisissa yrityksissä. Tämän lisäksi hän on kirjoittanut viisi asiakkuuksiin, myyntiin, markkinointiin, kasvuun ja projektitoimintaan liittyvää kirjaa. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus Lean-ajatteluun perustuvasta tuottavuuden parantamisesta eri toimialojen organisaatioissa.

Tutustu myös muihin Key Account Management - ja myyntikoulutuksiimme

Lue lisää

- Pyydä tarjous -

Ota yhteyttä

Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy