Myyntipäällikön 90 ensimmäistä päivää

Henkilökohtainen coaching

Coachingin tavoitteet

  • Coaching tukee merkittävästi uuden myyntipäällikön aloittamista uusissa työtehtävissään.
  • Coachingin hyödyntäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Esimerkki coachingin sisällöstä

  • Ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja niitä tukevat aktiviteetit

Ensimmäiset 30 päivää - tietämyksen lisääminen
- uuteen organisaatioon ja omaan tiimiin tutustuminen
- myytäviin tuotteisiin ja asiakaskuntaan tutustuminen
- myynnin nykykäytänteiden sisäistäminen

31-60 päivää - myynnin kasvumahdollisuuksien tunnistaminen
- keskustelut alaisina olevien myyjien kanssa kasvumahdollisuuksista tuote- ja asiakaskohtaisesti
- tunnistettujen kasvumahdollisuuksien linkittäminen koko yrityksen kasvutavoitteisiin
- oman organisaation luottamuksen rakentaminen
- nopeiden kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen

61-90 päivää - myynnin kasvupotentiaalin realisointi
- tavoitteiden asettaminen ja mittarointi (KPI)
- omien alaisten vahvuuksien hyödyntäminen uusien asiakkuuksien avaamisessa, olemassaolevien asiakkuuksien kasvattamisessa ja ristiinmyynnissä
- omien alaisten sitouttaminen tavoitteiden saavuttamiseen

  • Coach tukee uutta myyntipäällikköä viikoittain - kohtaamiset tyypillisesti online tai puhelimitse, joka vähentää tarpeetonta matkustamista ja tehostaa ajanhallintaa.

  • Coachingin tavoitteet sovitaan henkilökohtaisesti
  • Coaching on tarkoitettu tukemaan myyntipäällikköä uusissa työtehtävissään, jotta hän pääsee mahdollisimman alkuun. Coaching-palvelu on tukee yrityksen normaaleja perehdyttämiskäytäntöjä.
  • Coaching eroaa mentoroinnista mm. aikajänteen näkökulmasta. Coaching on intensiivisempi ja tavoitehakuisempi kuin pidempikestoiseksi tarkoitetttu mentorointi.

Tutustu myös Key Account Management ja B2B-myynti koulutuksiin

Lue lisää

- Pyydä tarjous -

Ota yhteyttä

Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy