Projektipäällikön 90 ensimmäistä päivää

Henkilökohtainen coaching

Coachingin tavoitteet

  • Coaching tukee merkittävästi uuden projektipäällikön työssään.
  • Coachingin hyödyntäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Esimerkki coachingin sisällöstä

  • Ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja niitä tukevat aktiviteetit

Ensimmäiset 30 päivää - tietämyksen lisääminen
- uuteen projektiin ja projektisuunnitelmaan perehtyminen
- projektiorganisaatioon ja projektin sidosryhmiin tutustuminen
- projektin taloudellisten reunaehtojen sekä toteutukseen ja aikatauluun liittyvien tavoitteiden selkeyttäminen

31-60 päivää - projektin toteuttamisen valmistelu
- projektijohtamista tukeviin tietojärjestelmiin ja raportointikäytänteisiin perehtyminen
- projektin tarvitsemien resurssien käytettävyyden varmistaminen
- projektin näkyvien ja piilevien riskien tunnistaminen
- projektiorganisaation sitouttaminen projektin toteuttamiseen

61-90 päivää - projektijohtaminen käytännössä
- projektin käynnistäminen ja etenemisen tukeminen
- projektin seuranta ja ohjaus


  • Coach tukee uutta projektipäällikköä viikoittain - kohtaamiset tyypillisesti online tai puhelimitse, joka vähentää tarpeetonta matkustamista ja tehostaa ajanhallintaa.

  • Coachingin tavoitteet sovitaan henkilökohtaisesti
  • Coaching on tarkoitettu tukemaan uutta projektipäällikköä, jotta hän pääsee mahdollisimman alkuun. Coaching-palvelu on tukee yrityksen normaaleja perehdyttämiskäytäntöjä.
  • Coaching eroaa mentoroinnista mm. aikajänteen näkökulmasta. Coaching on intensiivisempi ja tavoitehakuisempi kuin pidempikestoiseksi tarkoitetttu mentorointi.

Projektijohtaminen koulutuksiin

Lue lisää

- Pyydä tarjous -

Ota yhteyttä

Copyright (c) 2019

MCS-Management Consulting Services Oy